top of page
סטייק אנטריקוט

תפריט

שתייה חריפה

גלן פידיך 14 שנה

‏54 ₪

גלן פידיך 12 שנה

‏48 ₪

גלן ליווט 15 שנה

‏65 ₪

גלן ליווט 12 שנה

‏54 ₪

גראנט'ס

‏44 ₪

גולד לייבל

‏58 ₪

רד לייבל

‏48 ₪

בלו לייבל

‏95 ₪

בלאק לייבל

‏52 ₪

דאבל בלאק לייבל

‏58 ₪

גרין לייבל

‏58 ₪

סטוק 84

‏25 ₪

שיבס 12 שנה

‏48 ₪

שיבס 18 שנה

‏58 ₪

פינלנדיה

‏35 ₪

רוסקי סטנדרט

‏35 ₪

בלוגה

‏45 ₪

ערק

‏29 ₪

וודקה גרגוס

‏48 ₪

מקאלן 12 שנה

‏95 ₪

מקאלן 18 שנה

‏125 ₪

תפריט יינות

גמלא השמורה רוזה סירה

‏150 ₪

גמלא רמת הגולן מרלו גדול

‏150 ₪

גמלא רמת הגולן מרלו אישי

‏98 ₪

גמלא רמת הגולן קברנה סוביניון גדול

‏150 ₪

גמלא רמת הגולן קברנה סוביניון אישי

‏98 ₪

גמלא רמת הגולן ריזלינג

‏150 ₪

גמלא רמת הגולן סירה

‏150 ₪

גמלא רמת הגולן סנג'ובזה

‏150 ₪

ירדן רמת הגולן קברנה סוביניון

‏180 ₪

רקאנטי יונתן קולומבר בקבוק

‏150 ₪

רקאנטי יונתן קולומבר כוס

‏30 ₪

רקאנטי סדרת גליל קברנה סוביניון

‏150 ₪

רקאנטי קברנה סוביניון כרם לבנון

‏150 ₪

הרי הגליל כרם יפתח

‏150 ₪

רקאנטי ספיישל רזרב

‏480 ₪

הרי הגליל כרם הסלע

‏260 ₪

רקאנטי רוזה

‏150 ₪

bottom of page